Wednesday , 17 July 2019
Duyurular

Bidb Hakkında

İletişim Bilgileri

  • Florya Yerleşkesi (Halit Aydın Yerleşkesi)
  • Beşyol Mah. Inönü Cad.No:38 Sefaköy-Küçükçekmece / ISTANBUL
  • bidb@aydin.edu.tr
  • P.K.:34295
  • kroki için tıklayınız
  • Tel : (212) 444 1 428 (1135)

Vizyon

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde, üniversitemiz m​ensuplarına bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda sunulabilmesi ve gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için gereken bilişim alt ve üst yapılarını oluşturmak, ulusal düzeyde daima öncü, 

​​​Alanında “ilk akla gelen ve örnek gösterilen”, uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir bilgi işlem birimi olmaktır.​ ​

Misyon

İstanbul Aydın Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile yönetimsel işlevleri için gereken bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini, üniversite birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve ku​​ruluşlara; kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği, kullanıcı memnuniyetini de göz önünde tutarak sunmak;
 
Üniversitenin bilişim, politika ve stratejilerinin yapılandırılmasında etkin roller üstlenmek, bilişim alanındaki konularda araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak, ulusal/uluslararası projeler, kurumsal işbirlikler ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.​
Scroll To Top