Tuesday , 20 August 2019
Duyurular

Kullanım Politikaları

İAÜ-BİDB Laboratuvar Hizmet Politikaları

1. Amaç
Bu politikanın amacı, İAÜ BİDB’nin merkezi sisteme bağlı laboratuvarlarda verdiği hizmetleri anahatlarıyla açıklamaktır. Bu kurallar, İAÜ çalışanlarının ve öğrencilerinin laboratuvar sisteminden daha fazla verim alabilmesi için tanımlanmıştır.

2. Verilen Hizmetler

 • Öğrencilerin kullanması amacıyla, 24 Adet Bilgisayar Laboratuvarında toplam 1000 Adet Masaüstü Bilgisayar hizmete sunulmuştur.
 • Laboratuvarlardaki bilgisayarlar, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim dönemleri başlangıcında konfigüre edilerek kurulur.
  Laboratuvar kurulumu sonunda oluşabilecek problemlerin en kısa sürede giderilebilmesi ve sistemin çalışır hale getirilmesi BİDB’nin sorumluluğundadır.
 • BİDB Merkezi Laboratuvar Sistemi kapsamındaki laboratuvarların sorumluları tarafından İAÜ kullanıcı hesaplarına ilişkin olarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirebilir:
  – Kullanıcı açma
  – Şifre değiştirme
  – Yazıcı çıktısı alma
  – Yazıcı kota ekleme
  – Kullanıcı bilgilerini değiştirme
 • BİDB, gerekli gördüğü takdirde kullanıcı verilerinin bulunduğu disk alanlarını kullanıma kapatabilir. Kullanım kurallarında belirtilen zararlı dosyaları silme hakkını da elinde bulundurur.
 • Kullanıcılar, merkezi İAÜ kullanıcıları ile laboratuvar bilgisayarlarındaki NT ve Linux sistemleri kullanabilirler.
 • Gizlilik ilkesi gereğince, kullanıcı şifrelerinin öğrenilmesi hiçbir şekilde BİDB tarafından talep edilmeyecektir.
 • Bilgisayarlarda kullanılan ağ protokolü TCP/IP’dir.
 • Laboratuvar sorumluları kimlik kontrolü yapabileceklerdir.

3. Özel Durumlar

 • BİDB tarafından alınmayan veya alınırken BİDB’nin onayı alınmamış bilgisayar sistemlerine imaj desteği verilmez.
 • Hazırda bulunan imajlar için değişiklik isteği geldiğinde, gelen isteğin değerlendirilmesi sonucu işlem yapılır.
 • Laboratuvarlarda bulunan bilgisayarlara kişisel kullanım için yazılım yüklenmek istendiğinde, yetkili merci tarafından onay verilmelidir.
 • Kota arttırım istekleri, yetkili merci tarafından onay alınmadan kabul edilmeyecektir.

4. Yaptırım
Yukarıda belirtilen kurallara karşı gelinmesi durumunda idarece gerekli  bir yaptırım yoluna gidilecektir.​

Elektronik İletişim Politikası

Ehemmiyetsiz ve ara sıra ticari-olmayan şahsi kullanı​​mlar dışında, bu kullanımların açıkça önemsiz olması, Üniversite için doğrudan bir masraf yaratmaması ve meşru Üniversite işine müdahale etmemesi ya da onunla rekabet etmemesi durumunda,

Üniversite kaynaklarının elektronik iletişim için kullanılması, akademik uğraşlar da dahil olmak üzere, Üniversite işiyle ilgili olmalı ve şahsi ya da ticari amaçlara yönelik olmamalıdır.

Üniversite’nin elektronik iletişim sistemlerini sadece yetkili kişiler kullanabilir.

Anlamları, aktarımları ya da dağıtımları yasal olmayan, gayri-ahlaki, hileye yönelik, haysiyet kırıcı, tacize yönelik ya da sorumsuzca olan elektronik iletişimler yasaktır.  Elektronik iletişimler bülten panolarına asılabilen, niyet etmeden bakan kişilerce görülebilen, ya da Üniversite yayınlarında bulunabilen hiçbir şeyi içermemelidir.

Başkaları için uygunsuz olduğu suçlayıcı ya da saygısızlık içerdiği şeklinde değerlendirmeye tabi tutulan materyal Üniversite tesisleri kullanılarak elektronik iletişim olarak gönderilmemeli ya da alınmamalıdır.

Elektronik (olduğu kadar diğer bütün) iletişim (türlerinde) uygun medeni ölçüler ve nezaket standartları gözetilmelidir.​​

Kullanıcılar elektronik iletişim sistemlerini, eğer varsa, Otoritenin beyan ettiği kurallara göre kullanılmalıdırlar.​​

Şifre Kullanım Politikası

Değerli İstanbul Aydın Üniversitesi Akademisyen ve İdari Personeli;
Şifreler  özel hayatımızın  değerlerini koruyan teknolojik sanal anahtarlarımız… Bize ait olan yada işimiz veya konumumuz gereği sorumlusu olduğumuz değerlermizin güvencesi…
Şifrelerimizin, karşımızdaki insanların (iyi niyetli olsun, olmasın) tahmin edemiyeceği türden olması bizim için önemli, hatta şifreleri oluşturma aşamalarının en önemli bölümü.
Dolayısı ile Kurum politikasına uygun belirleyeceğiniz şifreler sizler için önem arz etmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Telif Hakkı ve Lisans Politikası

 • Üniversitenin-mülkiyetindeki bilgisayarlarda, hizmet sağlayıcılarda, ya da ağlarında sadece yasal olarak bulundurulma hakkı olan yazılım ürünleri kullanılabilir.
 • Üniversite tesislerinde kullanılan yazılım çeşidi satıcılarla yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde sağlanmıştır.
 • Açıkça diğer türlü ifade edilmediği müddetçe, kullanıcı bütün sistemlerindeki bütün yazılımların telif haklarınca korunduğunu varsaymalıdır.
 • Telif hakkı ve patent yasaları yazarların, kaşiflerin ve geliştiricilerin fikri haklarını korumaktadır.  Yazılım lisans anlaşmaları telif hakkı ve patent yasalarına uyumu arttırmayı sağlamaya hizmet ederler.
 • Telif hakkı ve patentlerle (örneğin bilgisayar yazılımı, yayınlar, teknoloji) ilgili kanunların hem şekline ve hem de ruhuna tamamen uymak ve böylelikle de fikri hakları onore etmek Üniversite’nin politikasıdır.
 • Özel olarak kopyalanabilir yazılım işaretli bölgelerde muhafaza edilmesi dışında, Üniversite tesislerinde kullanımda olan yazılım herhangi bir depolama ortamına kopyalanamaz, ya da diğer türlü ortadan kaldırılamaz.  Sahip olduklarının yedeklenmesi ve tekrar işler hale gelmesi amaçları dışında, kullanıcılar lisanslı yazılımın kopyalarını alamazlar.
 • Kullanıcılar Üniversite mülkiyetindeki yazılımları, eğer varsa, Otoritenin beyan ettiği kurallara göre kullanmayı kabul etmelidirler
 • ​Üniversite’de geliştirilen herhangi bir yazılım ürünü bir şekilde Üniversite ile tanımlı olmalı ve yazılım geliştirilmesi ve dokümantasyonu ile ilgili bütün tarafların hakları ve sorumlulukları açıklığa kavuşturulmalıdır.

İnternet Kullanım Politikası

Üniversite, Internet bilgisayar ağına bağlanarak, kullanıcılara Dünya Sathında Ağ (WWW) kaynaklarına ve tesislerine erişim sağlar. Kullanıcıların Dünya Sathındaki Ağ üstündeki herhangi

bir yerdeki herhangi bir sayfayı izlemesini engelleyen özel bir Üniversite kuralı yoktur.  Ancak, Ağda gezinen kullanıcılar yine de yasal ve zoraki kullanım sınırlamalarının tamamına tabidirler.

 

Üniversite WWW’nin değerini bir yayın ve bilgi dağılım tesisi olarak kabul etmektedir.  Ağ isimleri resmi Üniversite ağ alanına (aydin.edu.tr) kayıtlı olan ağ hizmet sunucuları Üniversite ağ hizmet sunucuları olarak değerlendirirler.  Bu politikanın amacına yönelik olarak, herhangi türde bir WWW sayfası yaratan ve bunu Üniversite’nin ağ hizmet sunucusuna koyan herhangi bir kullanıcı o sayfayı yayınlamış sayılır.

 

Genel olarak, yayın ve iletişim içeriklerine uygulanan Üniversite politika ve kuralları Üniversite’nin ağ hizmet sunucuları kullanılarak yayımlanan WWW sayfalarının içeriklerine de uygulanır.  Özel olarak da Üniversite’nin ağ hizmet sunucusunda bulunan bütün bilgiler:

 

 • Telif hakları, fikri haklar, şeref ve haysiyetin korunması ve gizlilikle uyumlu olmalıdır.
 • Üniversite’nin herhangi bir politikasını, kuralına ya da düzenlemesini ihlal etmemelidir.
 • Otorite’nin rızası olmaksızın ticari aktiviteler için kullanılmamalıdır.
Belirli resmi ağ sistemlerindeki bütün veriler, Rektörlükçe ya da ilgili fakülte dekanlığı ya da belirli bir enstitü ya da okulun ilgili müdürünce yetkilendirilmediği müddetçe sadece bilgi amaçlıdır.

​Üniversite Sistemlerinin Kullanım Kuralları ve Koşulları​

Üniversite sistemlerini kullanan her kişi bu politikanın bütün hükümlerine rıza gösterir ve bunun bütün kuralları ve koşullarına ve uygulanabilir bütün devlet kanunları ve yönergelerine uymaya mutabık kaldığını bildirir.
Hareketleri bu politikayı, ya da diğer herhangi bir Üniversite politikası ya da düzenlenmesini, ya da Otorite politikası ya da düzenlenmesini ihlal eden bütün kullanıcılara kısıtlama konabileceği ya da kullanım imtiyazlarının kaldırılabileceği gibi kendilerine disiplin cezaları da verilebilir.

Bilgisayar & Ağ Kullanımı Politikası

Kullanıcılar, veri yedeklemesi ve şifre tutma da dahil olmak üzere, Bilgisayar Merkezi’nce kendilerine sağlanan bütün bilgisayar ve ağ hesaplarının kullanımından sorumludur.
Üniversite sistem güvenliğini sağlamayı hedefleyecektir, ancak kullanıcılar hesaplarındaki, ya da kullandıkları Üniversite-mülkiyetindeki ya da Üniversitece-yönetilen bilgisayarlardaki bilginin şahsi bilgi olduğunu var saymalıdırlar.  Yetkili Üniversite personeli bilgisayar sistemi hizmetini sunmak, Üniversite işini geri çekip yenisini koymak ya da değiştirmek ve kanundışı aktiviteler de dahil olmak üzere, bu politikanın ihlal edildiğinden şüphelenildiğinde inceleme yapmak üzere gerekli gördükçe bilgisayar ve ağ kaynaklarına erişebilir.  Dosyalar kanunun öngördüğü üzere üçüncü kişilere açıklanacaktır.  Kanun ve/ya Üniversite politikası bildirimi gerekli kıldığı müddetçe kullanıcılara erişim bildirimi yapılacaktır.
Kullanıcılar sistem güvenliğini ihlal etmemeli; sistemin performansına ya da başka bir kullanıcının sistemi kullanmasına müdahale etmemeli; ya da bilerek ve yetkisizce ağ hesaplarına, dosya ya da şifrelere erişmemelidirler.
Kullanıcılar bilgisayar ve ağ hesaplarını sadece Üniversite politikaları ve prosedürleri ile uyumlu olarak kanunen geçerli amaçlara yönelik olarak kullanmalıdırlar.
Bilgisayar Merkezi​,​ hesapları ve sağladığı diğer bilgisayar hizmetlerini takip etmemektedir ve bunların içeriğinde de sorumlu değildir.  Her kullanıcı bilgisayar/ağ hesabını kullanarak eriştiği, sunduğu ya da dağıttığı bütün bilgilerden kendisi sorumludur.
Kullanıcılar, bilgisayar ve ağ hesaplarını bu politika ya da diğer Üniversite politikalarınca yasaklanmadığı ya da bu tür bir kullanım akla uygun olmayacak şekilde akademik kullanımlar, iş performansı,  Üniversite-işi dışı konularda da kullanabilirler.  Bu tür bir kullanım, Üniversite bilgisayarları ve hesaplarındaki bilgiye erişim koşulları da dahil olmak üzere ancak bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla, bu Politikanın maddelerine tabidir.
Kullanıcılar bilgisayarlarını ya da ağ hesaplarını Üniversite-dışı fon toplama, ticari amaçlar ya da şahsi zenginleşme için kullanmamalıdırlar.  Kullanıcılar, bu tür ilanlara müsaade eden elektronik forumlarda şahsi mallarının satış reklamlarını yapabilirler, fakat reklam(lar) bu forumların asıl niyet edilen amaçlarına müdahale etmemelidir.
Kullanıcılar bilgisayarları ve ağları, eğer varsa, Otoritenin beyan ettiği kurallara göre kullanmalıdırlar.
Kullanıcılar, bu Politikanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin bilgisayar, ağ hesabı ve diğer erişimlerin askıya alınmasına ya da kesilmesine neden olabileceğini ve duruma bağlı olarak da, akademik ihraç ya da iş akdinin feshi de dahil olmak üzere ancak bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla, disiplin cezasına neden olabileceğini anlamalıdırlar.  Politika ihlalleri normal Otorite kanalları yoluyla işleme konulacaktır.  Eğer aktivite kanun dışıysa, ceza davasına yol açabilir.
Kullanıcılar, zaman zaman değişikliğe uğrayabilecek bu politikayı ve onun yönetsel yorumunu okuyup uyacakları hususunda  mutabıktırlar. Periyodik olarak kazanılan tecrübe ve yasal ve yönetsel gelişmeler ışığında değiştirilecek olan yönetsel yorumun düzenli(rutin) olarak gözden geçirmekle yükümlüdürler.

Üniversite Sistemlerinin Genel Kullanım Politikası

​Üniversite Sistemleri, Üniversite’nin akademik, araştırma ve yönetsel fonksiyonları için temel önemi  olan bilgi iletişimi, depolanması ve işlenmesi için geniş bir kaynak ve tesis yelpazesi sunar. Üniversite, kullanıcılara elektronik iletişim ve bilgiye açık erişim sağlar.

Bu bilgisayar ve iletişim ortamını korumak için, bütün kullanıcıların  bilgisayar sistemlerini, yazılımı ve telekomünikasyon ağlarını bu politikada tarif edildiği gibi sorumlu bir şekilde kullanmak üzere
Üniversite’nin standartlarına ve politikalarına gerekli itinayı göstermeleri gerekir.
Üniversite camiasının herhangi bir üyesi Üniversite Sistemlerini
üniversite tarafından belirlenen eğitim, araştırma ve hizmet misyonlarına aykırı olarak kullanılamaz.
Otorite mevcut herhangi bir aktivitenin ticari olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar ve Otorite’nin kararı nihaidir.
Üniversitenin sunduğu bilgi teknoloji kaynakları ve ilgili tesisleri kullanmakla, kişiler ve bölümler hem Üniversite’nin kabul ettiği bütün politika ve prosedürlere, hem de mevcut Türk kanunlarına uymayı kabul ederler.  Bunlar, hem Üniversite’nin taciz, kopyacılık ve ahlaki-olmayan davranışlara karşı politika ve prosedürlerini; hem de çalıntıyı fikri haklar ve telif haklarının ihlalini yasaklayan yasaları içerir.
Üniversite politika ve standartları, sözleşme yükümlülükleri ya da devlet kanunlarının ihlaliyle ilgili kanıtlarla karşılaştığında, Otorite bilgi kaynak ve tesislerinin kullanımını kısıtlamayı ve bilgisayar sistemlerine ve ağlarına erişimi sınırlama hakkını saklı tutar.  Otorite ayrıca bilgisayar ve ağ tesislerinde bulundurduğu ya da bunlara aktardığı materyali kaldırma ya da erişimini kısıtlama hakkını da saklı tutar.

ULAKNET Kullanım Politikaları

ULAKBİM KABULEDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI
MADDE 1. Amaç
Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ’ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.
MADDE 2. Kapsam Bu kullanım politikası; tüm ULAKNET kullanıcılarını kapsar.
MADDE 3. Tanımlar Bu kullanım politikasında yeralan;
ULAKNET; ULAKBİM tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na ve TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun
olarak işletilen, kullanıcı kuruluşların veri iletişimi ve elektronik haberleşme gereksinimlerinin bu belgede
belirtilen prensip ve yükümlülükler doğrultusunda karşılandığı, altyapı ve servislerin tümüne verilen isimdir.
Kullanıcı kuruluşlar; ULAKNET’i kullanmakta olan Yüksek Öğrenim Kurumları, TÜBİTAK’a bağlı Enstitüler ile tüm bu kurumlara hizmet veren ve akademik içerik sağlayan kuruluşlardan başvuruları ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kuruluşlardır. Kullanıcı kuruluşların kapsamı, TÜBİTAK Kuruluş Kanunu içeriğine veya yapılacak değişikliklere göre ULAKBİM Yönetim Kurulu onayıyla değiştirilebilir. Kullanıcılar; kullanıcı kuruluşların öğrenci, öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer idari mensuplarıdır. Yetkilendirilmiş Kullanıcı; Kullanıcı kuruluş tarafından, kuruluşun altyapı ve kaynaklarını kullanmakla yetkilendirilmiş kullanıcılarıdır.
İmzalayan Taraf; Kullanıcı kuruluş adına bu kullanım politikasını imzalayan, kuruluşun üst yönetiminde görevli kişi veya makamdır (üniversitelerde rektör veya rektör tarafından yetkilendirilmiş rektör yardımcısı, diğer kurumlarda Genel Müdür, Kurum Başkanı, Enstitü/Birim Müdürü veya muadili).
MADDE 4. Genel Hükümler
4.1. ULAKNET, Türkiye Cumhuriyet yasalarına ve yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
4.2. ULAKNET, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması amaçları ile kullanılmalıdır.
4.3. ULAKNET, altyapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici veya sağlıklı çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde bulunulmadan kullanılmalıdır.
4.4. ULAKNET, verimli ve güvenli kullanılmalıdır. Bu sebeple İmzalayan Taraf, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıma sundukları ULAKNET servisleri için, kullanıcıları adına aşağıdaki konulara uyduğunu taahhüt eder:
a) ULAKNET aracılığı ile bilgi nakli ve erişimi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanır.
b) ULAKNET, kullanıcı kuruluşlarca, yetkilendirilmiş kullanıcılara adil olarak paylaştırılır.
c) ULAKNET’e, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, kullanıcı kuruluş tarafından yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz. Bu amaçla
 • E-posta sunucularının dışarıdan aktarılan (relay) posta geçişine kapalı olması,
 • Kablolu ve kablosuz ağlarda fiziksel veya yazılımsal olarak izinsiz erişimin engellenmesi,
 • Önbellekleme, tünelleme gibi yerleşke dışından ULAKNET’e erişim imkanı sağlayan servislerin güvenli yetkilendirme yöntemleri ile çalıştırılarak, İnternet üzerinden izinsiz erişimin engellenmesi,
 • Servislerin yetkilendirmelerinde kullanılan kullanıcı adı ve şifrelerinin, şifrelenmiş ortamlarda sorgulanarak üçüncü kişilerce tespit edilmesinin engellenmesi, ve benzeri yöntemler uygulanmalıdır.
d) Yeterli düzeyde sürekli bir güvenlik düzeyi sağlanmalı ve ULAKNET’in ve kullanıcı kuruluşların ULAKNET üzerinden verdikleri servislerin kullanım kayıtları en az yasal limitlerle belirlenen süre kadar saklanmalıdır.
e) Genel olarak tüm kullanıcıların bu Kullanım Politikası’na uyması sağlanmalı, gerekli teknik ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.
4.5. Sistem ve ağ güvenliği ihlal edilmemelidir, ihlal edilmesi cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. ULAKBİM bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. ULAKNET aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:
a) Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek veya gönderilmesine olanak sağlamak;
b) Başka bir kullanıcının e-posta sunucusunu, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
c) ULAKNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;
d) Kullanım amaçlarına uygun olmayan, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç);
e) Gerçek dışı, sıkıntı veya rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması;
f) İftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması;
g) Yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri ve bunlar gibi materyalin, fikri ve sınai hakları ihlal edici mahiyette erişime açılması ve dağıtılması;
h) ULAKNET üzerinden, ulusal veya uluslararası hizmetlerin kasıtlı olarak yetkisiz kullanımı;
i) Aşağıdaki belirtilen uygulamalar
* Başkalarının verilerini tahrip etmek;
* Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;
* Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;
* ULAKNET üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;
* ULAKNET’in verimli çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için ULAKBİM tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ve türevlerini kullanmak;
4.6. ULAKNET’in, bu politikanın 4.2 maddesinde belirtilen amaçlar dışında ticari amaçlarla kullanılması üzerinden doğrudan veya dolaylı ticari kazanç sağlanması yasaktır. Bu sebeple, ULAKNET üzerinde aşağıda belirtilen faaliyetler yapılamaz:
a) Ticari firmalara ait banner, logo veya reklam gibi içeriklerin, doğrudan veya dolaylı ticari getiri karşılığında ULAKNET ve/veya ULAKNET aracılığı ile İnternet üzerinden ulaşılacak şekilde yayınlanması,
b) Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) gönderilmesi veya gönderilmesine olanak sağlanması,
c) ULAKNET’in, kullanıcılara veya üçüncü kişilere ticari getiri karşılığında kullandırılması.
MADDE 5. Hak, Yetki ve Sorumluluklar
5.1. Kullanıcı kuruluşlar ULAKNET’i kendi kullanıcılarına, bu politika ile belirlenen hükümler çerçevesinde kullandırma hakkına sahiptir.
5.2. Kullanıcı kuruluşlar ULAKNET üzerinden kendi servislerini verebilirler. Bu servisin içeriği ve veriliş şekli politika hükümlerine aykırı olamaz.
5.3. Kullanıcı kuruluşlar diğer ULAKNET kullanıcı kuruluşları ya da Avrupa Akademik Ağı’na (GEANT) bağlı kuruluşlar ile yapacakları özel akademik çalışmalar için bant genişliği tahsisi ya da trafik önceliklendirmesi talep edebilirler. Bu talepler, teknik imkanlar ölçüsünde ULAKBİM tarafından değerlendirilir.
5.4. Kullanıcı kuruluş, yerleşkesinde yeralan yurt ve lojmanlarda ULAKNET kulanımını sağlıyor ise, kullanımın bu politikanın tamamına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.
5.5. Kullanıcı kuruluşlar, ULAKNET’in sağlıklı işletilebilmesi için ULAKBİM ile işbirliği yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla ULAKBİM, Kullanıcı Kuruluşlar’ın idari sorumlularının üyesi olduğu ulak-y[AT]ulakbim.gov.tr ve teknik sorumlularının üyesi olduğu ulak-teknik[AT]ulakbim.gov.tr e-posta listelerini işletir. Kullanıcı Kuruluşlar, ULAKBİM ile işbirliğini sürdürecek idari ve teknik sorumlularının iletişim bilgilerinin ULAKBİM’e bildirilmesinden, güncel tutulmasından ve e-posta listelerinin takip edilerek gerekli olanların kullanıcılarına duyurulmasından, önlemlerin alınmasından ve bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.
5.6. ULAKBİM, ULAKNET’in bu politikaya uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemek, vermekte olduğu ve vereceği yeni servislerin kullanım esaslerını belirlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapma hakkına sahiptir. Bu çalışmaların şekil ve yöntemleri alt politikalarla belirlenir. Oluşturulan alt politikalar, http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/politikalar.uhtml adresinde yeralması ve ulak-y[AT]ulakbim.gov.tr ve ulakteknik[AT]ulakbim.gov.tr haberleşme listelerinde bildirilmesi ile birlikte yürürlüğe girer.
5.7. ULAKBİM bünyesinde faaliyet gösteren ULAK-CSIRT (Computer Security Incident Response Team), dış ağlardan ULAKNET’e veya ULAKNET’den dış ağlara yapılabilecek güvenlik ihlallerini önleme, gerçekleşen saldırı ve sorumlularını tespit etme ve saldırıyla karşılaşan ağın yöneticileriyle bilgileri paylaşmakla sorumludur. Kullanıcı Kuruluşlar, ULAK-CSIRT tarafından önem seviyesine göre belirlenerek talep edilen süre içerisinde istenilen bilgileri sağlamakla, gerekli önlemleri alarak güvenlik ihlalini engellemekle ve bilgi akışını sağlamakla sorumludur.
MADDE 6. Uygulama
6.1. Bu belgede yeralan kurallar, kullanıcı kuruluşlara uygulanır. İmzalayan Taraf, bağlı bulunduğu Kullanıcı Kuruluş adına, bu belgede belirtilen prensipleri ve yükümlülükleri kabul etmektedir ve uygulamakla yükümlüdür.
6.2. Kullanıcı kuruluşlar, kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve gerekli tedbirleri almayı kabul ederler. Bu sebeple, kullanıcı kuruluşların bu Kullanım Politikası’na tamamen uygun şekilde kendi Kullanım Politikası Sözleşmelerini (veya esaslarını veya yönergelerini) hazırlamaları ve kullanıcılarına imza karşılığı tebliğ etmeleri tavsiye edilir.
6.3. Kullanıcı kuruluşların kullanım politikaları ve kullanıcı kuruluş veya kullanıcıların “Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)” metinleri, ULAKBİM Kullanım Politikası’na aykırı kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez.
MADDE 7. Yürütme
ULAKNET’in bu Kullanım Politikası’na uymayan kullanımı durumunda ULAKBİM, uygunsuz kullanımın yoğunluğuna, verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;
 • Kullanıcı Kuruluş’un teknik ve/veya idari makamları sözlü veya yazılı olarak uyarılır.
 • Kullanıcı Kuruluş’un ULAKNET erişimi, sınırlı veya sınırsız süre ile kısıtlanabilir veya engellenebilir.
 • Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.
İmzalayan Taraf, ULAKBİM’in yasal ve teknolojik gelişmeleri gözönünde tutarak bu Kullanım Politikası’nı kısmen değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. Değiştirilen Kullanım Politikası, http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/kullanim-politikasi.uhtml adresinde yeralması ve ulak-y[AT]ulakbim.gov.tr ve ulak-teknik[AT]ulakbim.gov.tr haberleşme listelerinde bildirilmesi ile birlikte yürürlüğe girer. Yapılan değişikliklerle birlikte ULAKBİM bu Kullanım Politikası’nı üç yılda bir yeniden hazırlar ve yenilenen politikayı İmzalayan Taraf imzalar. Yeni politika imzalanana kadar, süre gözetilmeksizin, en son imzalanan politika ve belirtilen yöntemlerle duyurularak yapılan değişiklikleri geçerlidir. İmzalayan Taraf ULAKBİM’in Kullanım Politikası’nı tam olarak anladığını, tanıdığını, uyacağını kabul eder.
İmzalayan Taraf
Tarih:
Ad, Soyad, Ünvan:
İmza:
Ulakbim tarafından belirlenen kullanım politikalarına aşağıdaki linkten erişilebiir.
Ulaknet Kabuledilebilir Kullanım Politikası Sözleşmesine aşağıdaki linkten erişilebilir.
Kullanim Politikasi 2007  ⇓ PDF
Scroll To Top