Wednesday , 17 July 2019
Duyurular

Misyon

İstanbul Aydın Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile yönetimsel işlevleri için gereken bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini, üniversite birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve ku​​ruluşlara; kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği, kullanıcı memnuniyetini de göz önünde tutarak sunmak;
 
Üniversitenin bilişim, politika ve stratejilerinin yapılandırılmasında etkin roller üstlenmek, bilişim alanındaki konularda araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak, ulusal/uluslararası projeler, kurumsal işbirlikler ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.​

Comments are closed.

Scroll To Top