Thursday , 19 October 2017
Duyurular:

Organizasyon

AĞ YÖNETİM BİRİMİ

 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.
 • Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi.
 • Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi.
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.
 • Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması.
 • Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi.
 • IP adreslerinin organizasyonu.
 • Ağ güvenliğinin sağlanması.
 • Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi.
 • Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması.
 • Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması.

 

SİSTEM YÖNETİM BİRİMİ

 • Akademik-İdari Birimlere ,Öğrenci Kulüplerine , Laboratuvar ,web alanı sağlanması.
 • Web alanları FTP hesaplarının yönetimi.
 • DNS (Alan adı ) yönetimi.
 • E-posta hesapları (aydin.edu.tr uzantılı) sağlanması.
 • Firewall politikalarının belirlenmesi ve yönetimi.
 • E-posta listelerinin oluşturulması.
 • Webmail uygulamaları.
 • Akademik birimlere bağlantı için şifre işlemleri.
 • Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimi.
 • E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
 • Web server database’leri ve genel kullanıcı database’leri yönetimi.
 • Yedekleme sistemi yönetimi.
 • Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
 • Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.

 

WEB TASARIMI ve YÖNETİM BİRİMİ

 • İstanbul Aydın üniversitesine ait sitelerin yönetilmesi ve güncelleştirilmesi.
 • Üniversite Akademik ve idari birimlerin talepleri ve birim iş planları doğrultusunda web sayfaların tasarlanması ve güncellenmesi.
 • İhtiyaç duyulduğunda sayfa tasarımlarının yenilenmesi.
 • Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere web hizmeti verecek yazılımların tasarlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi.
 • Birimlerden gelen duyuruların yayınlanması.

 

 

YAZILIM GELİŞTİRME BİRİMİ

 • Bilgi sistemleri,öğrenci işleri bilgi sistemi ve benzeri web temelli yazılımların yönetilmesinde ilgili birimden gelen taleplerin iş akışı içerisinde sağlanması.
 • Bilgi sistemleri ve e-üniversite kapsamında yeni bileşenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda iş akışı içerisinde geliştirilmesi.

 

 

 

 

 

DONANIM DESTEK BİRİMİ

 • Üniversite içinden gelen bilgisayar donanımları ve çevre aygıtlarının arıza taleplerinden arızanın tanımı ve onarımının yapılması.
 • Elektronik aygıtların bakım işlemlerini ile birlikte bilgisayar kurulum ve güncelleme işlemlerinin yürütülmesi.
 • İmkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerini de yürütür.
 • Üniversitemize alınan lisanslı ve açık kaynak yazılımların üniversite bilgisayarlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 • Lisanslı yazılımların ilgili sunucuda tutulmasının, güncellenmesinin ve bakımının yapılması.
 • Akademik ve idari personelin kullandığı “üzerinde demirbaş numarası bulunan” sistemlerde çıkan yazılım sorunlarının giderilmesi.
 • Akademik ve idari personelin kullandığı “üzerinde demirbaş numarası bulunan” sistemlerin üniversite içerisindeki ağa bağlantıların yapılması ve çıkan sorunların giderilmesi

 

 MULTİMEDYA BİRİMİ

 • Üniversite bünyesinde bulunan Ses ve Görüntü sistemlerinin sürekliliğini sağlamak
 • Organizasyonlara Multimedia desteğini sağlamak.

Comments are closed.

Scroll To Top